Ống lọc khoan giếng

Ống lọc khoan giếng-Ống Nhựa Minh Thịnh .

Ống lọc uPVC khoan giếng được sản xuất chất lượng đáp ứng mọi nhu cầu của Quý khách. Ống lọc phi 42, Ống lọc phi 49, Ống lọc phi 60, Ống lọc phi 90, Ống lọc phi 114, Ống lọc phi 140…….

Hãy chọn ống lọc nước giếng khoan của chúng tôi sẽ có chất lượng và giá tốt nhất.

Ống lọc 114
Ống lọc 140
Ống lọc 60
lọc nước giếng khoan

Call Now ButtonVui lòng gọi